Магистър


Химическият факултет предлага обучение за получаване на образователно-квалификационна степен "магистър" в следните специалности:
  • Медицинска химия - редовно и задочно обучение;
  • Органична химия - редовно и задочно обучение
  • Хранителна химия - редовно и задочно обучение;
  • Химия и екология - редовно и задочно обучение;
  • Спектрохимичен анализ - задочно обучение;
  • Компютърна химия - задочно обучение;
  • Учител по химия - задочно обучение.

Обучението е с продължителност 1 година (2 семестъра) в двете форми на обучение - редовна и задочна.