Бакалавър


Химическият факултет предлага обучение за получаване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" в следните специалности:
  • Химия - редовно и задочно обучение;
  • Компютърна химия - редовно обучение;
  • Медицинска химия - редовно обучение;
  • Химия с маркетинг - редовно обучение;
  • Анализ и контрол - редовно обучение;
  • Химия с английски език - редовно обучение;
  • Химия и физика - редовно обучение.

Обучението е с продължителност 4 години в двете форми на обучение - редовна и задочна.