Катедра "Аналитична химия и компютърна химия"

—————————————————————————————————————————

В катедрата се включват преподаватели по аналитична химия и компютърна химия:

  • 4 доценти
  • 7 асистенти
  • 3 химици и 1 физик

* * *

Доц. д-р Веселин Йорданов Кметов

Ръководител катедра

телефон: 032 / 261 337
email: kmetov @ uni-plovdiv.bg
website: http://web.uni-plovdiv.bg/kmetov

Доц. д-р Виолета Миленкова Стефанова

телефон: 032 / 261 337
email: stefanova @ uni-plovdiv.bg
website:

Доц. д-р Пламен Николов Пенчев

телефон: 032 / 261 442
email: plamen @ uni-plovdiv.bg
website: http://web.uni-plovdiv.bg/plamenpenchev

Доц. д-р Николай Тодоров Кочев

телефон: 032 / 261 447
email: nick @ uni-plovdiv.net
website: http://web.uni-plovdiv.bg/nick

Гл. ас. д-р Атанас Танов Терзийски

телефон: 032 / 261 449
email: atanas @ uni-plovdiv.net
website: http://web.uni-plovdiv.bg/atanas

Гл. ас. д-р Кирил Костов Симитчиев

телефон: 032 / 261 467
email: kiril @ uni-plovdiv.bg
website:

Гл. ас. д-р Огнян Петков Пукалов

телефон: 032 / 261 447
email: oggy @ uni-plovdiv.bg
website:

Гл. ас. Деяна Любомирова Георгиева

телефон: 032 / 261 467
email: georgieva @ uni-plovdiv.bg
website:

Ас. Стефка Руменова Начкова

телефон: 032 / 261 204
email: stefka @ uni-plovdiv.bg
website:

Ас. Веселина Христева Паскалева

телефон: 032 / 261 537
email: vessy @ uni-plovdiv.net
website:

Ас. Евелина Константинова Върбанова

телефон: 032 / 261 439
email: evarbanova @ uni-plovdiv.bg
website:

Неда Димитрова Данова

химик

телефон: 032 / 261 438
email: neda @ uni-plovdiv.bg
website:

Петя Николова Балабанова

химик

телефон: 032 / 261 398
email: balabanova @ uni-plovdiv.bg
website:

Василка Василева Стефанова

химик

телефон: 032 / 261 398
email: vasi @ uni-plovdiv.bg
website:

Стоян Иванов Тенев

физик

телефон: 032 / 261 461
email: sttenev @ uni-plovdiv.bg
website:

Част от колектива на катедрата са и докторантите, които се обучават за получаване на образователната и научна степен "доктор".

  • докторанти

Преподаватели и служители, работили в катедрата през годините.