Прием за ОКС "Магистър"


За учебната 2014/2015 година факултетът разполага с 20 места за редовно обучение по държавна поръчка, както следва:

 • Органична химия, редовно обучение – 10 места;
 • Хранителна химия, редовно обучение – 10 места.

Класирането за тях ще става по успех от дипломата.

Срок за подаване на документи: 15. 09. – 15. 10. 2014 год.
Необходими документи за кандидатстване:

 1. Молба до Декана на факултета
 2. Копие от диплома за завършена бакалавърска степен (със среден успех минимум добър 3,50)
 3. Квитанция за платена такса за кандидатстване.

Обявяване на резултатите: 17. 10. 2014 год.

 

Класиране

 

Необходими документи за записване:

 • студентска книжка
 • именник – 1 бр.
 • снимки – 3 бр.
 • ксерокопие на диплома за завършена бакалавърска/магистърска степен
 • квитанция за внесена такса за първи семестър
 • ксерокопие на диплома за средно образование (за завършили друго Висше училище)