Обучение


 

Академичен календар 2014/2015


 

  Аудиторна заетост Сесия
Редовно обучение І семестър
29.09.2014 г. – 17.01.2015 г.
18.01.2015 г. – 15.02.2015 г.
  Коледна ваканция
24.12.2014 г. – 1.01.2015 г.
 
  ІІ семестър
16.02.2015 г. – 31.05.2015 г.
1.06.2015 г. – 30.06.2015 г.
  Великденска ваканция
10.04.2015 г. – 14.04.2015 г.
 
    Поправителна сесия
1.09.2015 г. – 15.09.2015 г.
    Ликвидационна сесия
20.09.2015 г. – 25.09.2015 г.
     
     
Задочно обучение І семестър
25.08.2014 г. – 28.09.2014 г.
1.10.2014 г. – 23.12.2014 г.
  ІІ семестър
18.01.2015 г. – 15.02.2015 г.
16.02.2015 г. – 31.05.2015 г.
    Поправителна сесия
юни 2015 г.
    Ликвидационна сесия
до 5.07.2015 г.