Катедра "Обща и неорганична химия с методика на обучението по химия"

—————————————————————————————————————————

Катедрата обединява преподаватели от две области на химията - Обща и неорганична химия и Методика на обучението по химия. В състава й се включват:

  • 4 доценти
  • 5 асистенти
  • 2 химици

* * *

 

 

Доц. д-р Кирил Блажев Гавазов

Ръководител катедра

телефон: 032 / 261 425
email: kgavazov @ uni-plovdiv.net
website:

Доц. д-р Елена Димитрова Гергова

телефон: 032 / 261 203
email: guergova @ uni-plovdiv.bg
website:

Доц. д-р Йорданка Димитрова Димова

телефон: 032 / 261 230
email: dimova @ uni-plovdiv.bg
website:

Доц. д-р Ваня Димитрова Лекова

телефон: 032 / 261 420
email: vanlek @ uni-plovdiv.bg
website:

Гл. ас. д-р Галя Костадинова Тончева

телефон: 032 / 261 445
email: toncheva @ uni-plovdiv.bg
website:

Гл. ас. д-р Петя Емилова Маринова

телефон: 032 / 261 445
email: marinova @ uni-plovdiv.bg
website:

Гл. ас. д-р Йорданка Петрова Стефанова

телефон: 032 / 261 203
email: jorpste @ uni-plovdiv.bg
website:

Гл. ас. д-р Антоанета Анастасова Ангелачева

телефон: 032 / 261 230
email: angel @ uni-plovdiv.bg
website:

Ас. д-р Кирила Трифонова Стойнова

телефон: 032 / 261 324
email: stoynova @ uni-plovdiv.bg
website:

Милена Колева Славова

химик

телефон: 032 / 261 428
email: milena @ uni-plovdiv.bg
website:

Петя Александрова Петрова

химик

телефон: 032 / 261 463
email: palex @ uni-plovdiv.bg
website:

Част от колектива на катедрата са и докторантите, които се обучават за получаване на образователната и научна степен "доктор".

  • докторанти

Преподаватели и служители, работили в катедрата през годините.