Деканско ръководство

—————————————————————————————————————————

Доц. д-р Илиян Иванов

Декан на Химическия факултет

телефон: 032 / 261 403
email: ivanov @ uni-plovdiv.bg
website:

Доц. д-р Виолета Стефанова

Зам. декан по учебната дейност

телефон: 032 / 261 337
email: stefanova @ uni-plovdiv.bg
website:

Доц. д-р Мария Стоянова

Зам. декан по научната дейност

телефон: 032 / 261 462
email: marianas @ uni-plovdiv.bg
website: